حضرت امام محمد تقی (ع) : سه خصلت جلب محبت می کند : انصاف در معاشرت با مردم ، همدردی با مشکلات آنها،همراه و همدم شدن با معنویات
اطلاع رسانی
  •   

  • ما شهروندان محله قیطریه عاشق حضرت محمد (ص) هستیم   

آدرس سرای محله قیطریه : ضلع جنوبی میدان تره وبار قیطریه -  خیابان شهید قلندری  شمالی ( دستور ) - پلاک 25 

سامانه پیامکی محله قیطریه : 100004000

 ab_lavasani@yahoo.com : ایمیل مدیر محله قیطریه 

شماره تلفن خانه سلامت : 22390480