تاریخچه ساب پرتال محله قیطریه

ساب پرتال محله قیطریه در آذر ماه 1390 راه اندازی شد و مدیریت و به روز رسانی آن از آن زمان  بر عهده آقای مجید کیکاوسی می باشد.